AE System Management

AE System Management

ทำไมต้องเรา

สรรค์สร้างทางเลือกและบริการด้านไอทีครบวงจร โดยยึดความต้องการของลูกค้าและคุณภาพการบริการหลังการขายมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยทีมงานที่มากด้วยประสพการณ์

ERP

ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับบริหารจัดการ ตามความความต้องการขององค์กร

Network Solution

Onsite Support วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหา Network & System บริการออกแบบ ติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ตในอาคารต่างๆ เช่น หอพัก บริษัท โรงแรม

System Solution

ออกแบบ ติดตั้งระบบ Server & Storage สำหรับใช้งานภายในองค์กรขนาดใหญ่

Outsourcing Solution Service

ให้บริการดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไอที ตามสาขาลูกค้าแบบ Outsource Service ให้คำปรึกษาและบริการที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ

เกี่ยวกับเรา

ให้บริการดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ไอที ตามสาขาลูกค้าแบบ Outsource Service ให้คำปรึกษาและบริการที่รวดเร็วและแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ

  • ด้านการวางโครงสร้างระบบเครือข่าย (Network Infrastructure)
  • ระบบเครื่องแม่ข่าย (Server and Storage System)
  • ระบบกล้องวงจรปิด CCTV System ให้บริการครอบคลุมทุกภาค ศูนย์เครือข่ายบริการ กรุงเทพฯ ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่
  • พัฒนาโปรแกรมให้เหมาะสมกับธุรกิจ (Software Development) รวมทั้งระบบ ERP เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมสำหรับองค์กร
  • ให้บริการและจำหน่ายเกี่ยวกับ เรื่องนวัตกรรมพลังงานสะอาด ที่สามารถประหยัดพลังงานช่วยโลก เช่น ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ฯ

สอบถามข้อมูล

ส่งข้อมูล